VOVSHOP
M-카고 / 면 바지


스톤아일랜드 테이퍼드핏 더블카고포켓 와펜 하프 조거 팬츠

가격:100000원

코드번호:53달마

사이즈:s30. 32. 34. 36. 38

색상:가먼트 그레이. 블랙

*모델 183-70 30 착용

편안함과 멋스러운 느낌의 RE 테이퍼드핏(무릎부터 좁아지는 핏)

허리 스트링 + 밴드 + 벨크로 찍찍이 포인트

15052019135237_167661_0.jpg

 

15052019135237_807733_1.jpg

 

15052019135237_624222_2.jpg

 

 

15052019135237_866159_3.jpg

 

15052019135237_960185_4.jpg

 

 

15052019135237_153534_5.jpg

 

15052019135237_818189_6.jpg

 

 

15052019135237_258595_7.jpg

 

15052019135237_223205_8.jpg

 

 

15052019135237_270279_9.jpg

 

15052019135237_197321_10.jpg

 

 

15052019135237_677506_11.jpg

 

15052019135237_533070_12.jpg

 

 

15052019135237_636151_13.jpg

 

15052019135237_634315_14.jpg

 

 

15052019135237_843255_15.jpg

 

15052019135237_691225_16.jpg

 

 

15052019135237_821486_17.jpg